De juiste mensen aan elkaar verbinden

Wij werven kandidaten en detacheren IT professionals voor onze opdrachtgevers en partners. Telkens weer is dat een intens proces. We leggen onze ziel en zaligheid in elke aanvraag, in elk gesprek. Dat is de enige manier om vol overtuiging de beste kandidaat te kunnen aanbieden.

Een goed begeleid traject

Die verantwoordelijkheid nemen wij heel serieus en daarom voeren we een strakke regie op het traject. Bij voorkeur zijn wij altijd aanwezig bij een kennismaking tussen klant en kandidaat. Niet om het gesprek te leiden, maar wel om te continu te leren van wat er gebeurt. De dynamiek van verbale en non-verbale communicatie is immers een rijke informatiebron voor ons werk: de juiste mensen aan elkaar verbinden.

De juiste keuze maken is zeer belangrijk

Peoples Republic beoogt een kritische, eerlijke houding in zijn relaties. Daarop mag iedereen ons afrekenen. Sterker nog: dat móet, want daar ligt onze meerwaarde als intermediair. Hebben wij geen goed gevoel bij een bepaalde match, dan zeggen we dat. Oók als een opdrachtgever of kandidaat zelf enthousiast is. We doen dat respectvol, goed beargumenteerd en opbouwend naar de betrokkenen, zoals dat hoort in elke relatie. We laten een lucratieve deal schieten als we nog niet de beste man of vrouw voor de klus hebben gevonden. Uiteindelijk lukt dat altijd, want we gaan door het vuur voor een succesvolle, duurzame match. We willen erg graag succesvol zijn. De handtekening onder een overeenkomst is onze ultieme beloning.Een veelzijdig aanbod

Peoples Republic richt zich bij voorkeur op IT-functies in het hoger segment, waar naast competenties domeinkennis belangrijk is. De rollen die onze IT’ers vervullen, lopen
uiteen. Veelal zijn ze dan ook gespecialiseerd, maar allemaal hebben ze gevoel voor de business waarin ze zich begeven. De innerlijke drive en een creatieve geest om waarde
toe te voegen aan hun klant. Naast de harde eisen aan kennis en kunde letten wij sterk op deze zachtere competenties. We schetsen een beeld van de werkomgeving en praten
daarover. Dan gaat het niet over woon-werkverkeer of een lunchvergoeding. Zouden wíj graag met deze persoon willen werken? Ook dergelijke vragen stellen we onszelf.