Privacy Statement Peoples Republic BV

Peoples Republic wil correct omgaan met data en privacy van bezoekers, kandidaten en opdrachtgevers. Op deze wijze informeren wij je over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met onderstaand Privacy Policy en bijbehorende voorwaarden die hieronder zijn omschreven.

Privacy Policy

We beschrijven in dit document de volgende zaken:

Welke gegevens verzamelen wij;

Hoe en wanneer we persoonsgegevens verzamelen;

Waarom we persoonsgegevens verzamelen;

Met wie wij persoonsgegevens delen;

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;

Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien en/of kan verwijderen;

Beveiliging data en e-mail verkeer;

Website;

Disclaimer.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de minimaal benodigde data die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

 

Van kandidaten & interim professionals:

 • Publieke profiel informatie van openbare bronnen zoals bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook.
 • Gegevens die een kandidaat of interim professional ons verstrekt middels een Curriculum Vitae (CV) zoals NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, trainingen, stages en werkervaring.
 • Gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en/of interim professional voor een vacature of opdracht. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.
 • Peoples Republic BV legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.
 • In geval dat een kandidaat of interim professional via Peoples Republic bij een opdrachtgever wordt ingezet worden aanvullend gegevens bewaard benodigd voor het voeren van een correcte administratie. Hiertoe behoort de vaststelling identiteit, BSN nummer, bankrekeningnummer en indien nodig BTW nummer, adres, vestigingsplaats, werkvergunning, facturen, timesheets en gegevens ihkv een VOG.

 

Van opdrachtgevers, leveranciers en overige instanties:

 • Naam, adres, vestigingsplaats, e-mail adres, telefoonnummer, functie.
 • Offertes, werkopdrachten, facturen, contactmomenten en eventueel verdere afspraken.

 

Van bezoekers van onze website:

Van bezoekers van onze website bewaren wij alleen informatie indien deze zich actief inschrijven als kandidaat of interim professional.

 

Algemeen

Peoples Republic BV zal de verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien Peoples Republic BV hier wettelijk toe wordt verplicht.

 

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens ?

Van kandidaten & interim professionals:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten via inschrijving middels onze website via directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature en opdrachtuitingen en/of als wij digitaal en/of telefonisch in contact treden met jou of vica versa omtrent een opdracht of vacature.
 • Wij verzamelen gegevens als een van onze professionals actief contact zoekt met kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen jouw gegevens te mogen bewaren.

 

Van opdrachtgevers, leveranciers en overige instanties:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens als een onze professionals actief contact zoekt met opdrachtgevers, leveranciers en overige instanties.

 

Van bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens indien men zich via onze website direct inschrijft ofwel reageert op een vacature of opdracht.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Van kandidaten en interim professionals:

 • Wij verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening te weten detachering, werving- en selectie en interim bemiddeling.
 • Voor matching: ter beoordeling van geschiktheid van een kandidaat of interim professional in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht en voor introductie bij onze opdrachtgevers.
 • Voor het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, NEN ISO 4400-1 en SNA richtlijnen.

 

Van opdrachtgevers, leveranciers en overige instanties:

 

 • Voor het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 • Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

 

Van bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zich actief inschrijven middels onze website.

 

Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

 • Peoples Republic BV deelt persoonsgegevens in gevallen waarin wij hiertoe worden wettelijk worden verplicht.
 • Peoples Republic BV zal bij introductie van een kandidaat bij een opdrachtgever een selectie van persoonsgegevens gebruiken. Introductie gebeurt met toestemming van de kandidaat of interim professional.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens ?

 

Van kandidaten en interim professionals:

 • Voor werving en selectie bewaren wij jouw gegevens 12 maanden vanaf het moment waarop het bemiddelingsproces met een opdrachtgever eindigt, dit onafhankelijk van het eindresultaat.
 • Voor interim opdrachten of tijdelijke inzet bewaren wij jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht.
 • De financiële data die hiermee gepaard gaan kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

 

Van opdrachtgevers, leveranciers en overige instanties:

 • Gegevens van medewerkers van prospects worden 12 maanden bewaard.
 • Gegevens van medewerkers van klanten worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard.

 

Persoonsgegevens inzien of verwijderen?

 • Wij geven, indien gevraagd, inzage in de gegevens die wij van je bewaren.
 • Wij verwijderen al jouw gegevens, indien gevraagd, uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

 

Beveiliging data en e-mail correspondentie

 

Data

Peoples Republic BV doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Peoples Republic BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Peoples Republic BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

E-mail correspondentie

Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar Peoples Republic BV te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.