Projectleider fusie I&A Sociaal Domein

In het kader van de I&A fusie van 2 gemeentes zoeken wij voor deze opdrachtgever een Projectleider. De gemeentes werken sinds 1 januari 2020 al samen. Een aantal I&A-middelen is al samengevoegd. Zo is er reeds één infrastructuur en zijn er al verschillende applicaties geharmoniseerd of worden deze nu geharmoniseerd. Een belangrijke integratieslag voor de beoogde bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 moet echter nog gemaakt worden. Hiertoe is reeds een projectorganisatie geformeerd welke samen met de vak-afdelingen de integratie moet realiseren. 

Het project heeft de volgende doelstellingen meegekregen:

Realiseer de verdere integratie en harmonisatie van het applicatielandschap, pas hierbij de infrastructuur waar nodig aan en houd hierbij rekening met het I&A beleid, het Inkoopbeleid, het nog te maken dienstverleningsconcept en de informatiearchitectuur van de nieuwe gemeente. De inrichting van de applicaties moet in nauwe samenspraak met de verschillende stakeholders en gebruikers gerealiseerd worden en zodanig worden opgeleverd dat gebruikers en managers er goed mee kunnen werken. Tevens moet het beheer van de applicaties zijn geregeld en moet de niet meer in gebruik zijnde I&A zijn opgeruimd. Waar nodig moet de harmonisatie van de processen worden meegenomen. Tenslotte moet een up-to-date set van contracten en een complete set projectdocumentatie worden opgeleverd.

Voor het deelproject 2 - “Applicaties Sociaal domein” wordt een Projectleider gezocht. In dit deelproject worden de volgende aspecten gerealiseerd:

Taken van de Projectleider zijn:
• het schrijven van een deelplan van aanpak: (dit is reeds gedeeltelijk gebeurd); 
• het inrichten van het deelproject en verder mobiliseren van betrokken; 
• het zorg dragen van de uitvoering van het plan van aanpak; 
• het aansturen van projectleden en het voorzitten van deelprojectoverleg; 
• het wekelijks rapporteren aan de algeheel projectleider; 
• periodieke afstemming met het projectbureau I&A tbv het projectmatig werken, aanbestedingen en opleidingen; 
• het maken van afspraken en het sluiten van contracten met externe leveranciers; 
• het organiseren van relevante contacten tussen overige deelprojecten en werkgroepen; 
• het optimaal gebruik maken van kennis en kunde van de medewerkers. 

Eisen: 
1. Minimaal HBO werk- en denkniveau;
2. Ervaring met het aansturen van gemeentelijke leveranciers;
3. Onafhankelijk van softwareleveranciers aan gemeenten; 
4. Beschikbaar van 15 april 2021 tot 1 maart 2022 voor 2 dagen per week.

Wensen: 
1. Een project binnen het Sociaal Domein geleid; 
2. Een migratie van pakket A naar pakket B in het Sociaal Domein geleid; 
3. Een dataconversie geleid; 
4. Een gemeentelijke fusie doorlopen en een integratie/harmonisatie project geleid; 
5. In een gemeentelijk samenwerkingsverband een project volbracht; 
6. Kennis van Gemma; 
7. Vijf jaar ervaring binnen de overheid; 
8. Vijf jaar ervaring binnen gemeenten; 
9. Een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd; 
10. Een Europese aanbesteding uitgevoerd; 
11. Prince 2, IPMA-C, of anders gecertificeerd. 

Ben of ken jij de geschikte professional voor deze opdracht?
Neem contact op met Jasper Machielsen via 06-41575328 of via jasper.machielsen@peoplesrepublic.nl. 

Geïnteresseerd in deze opdracht of vacature?

Stuur ons een bericht en dan nemen wij contact met je op.

Gerelateerde vacatures

Hieronder vind je nog meer uitdagende en inspirerende vacatures & opdrachten.