Peoples Republic implementeert ISO 9001: 2015

Peoples Republic werkt sinds jaar en dag volgens best practice processen. Processen die we hebben vastgelegd in ons handboek. Jaar na jaar wordt dit handboek verrijkt met best practices die voortkomen uit ervaringen en die het gevolg zijn van een veranderende dynamiek waar wij in verkeren. Sneller kandidaten vinden, wetgeving, matching, artificial intelligence, invoicing zijn belangrijke elementen die zorgen dat onze processen aan verandering onderhevig zijn. Daarnaast acteren wij steeds vaker ook in het publieke domein door een aantal mantelovereenkomsten die wij hebben mogen begroeten. Deze veranderingen en ons acteren in het overheidsdomein hebben de noodzaak tot borging in een kwaliteitssysteem steeds groter gemaakt. Vandaar dat we momenteel de laatste hand leggen aan onze ISO 9001:2015 certificering. We denken hiermee meer slagkracht te kunnen ontwikkelen richting Europese Aanbestedingen in het overheidsdomein en een goede borging van onze processen in een framework te realiseren.

Het laatste nieuws